Praktische informatie

Opslag

 1. Goten en afvoerpijpen moeten horizontaal op een vlak oppervlak gestockeerd worden.
 2. De eerste laag van goten en afvoerpijpen moet op dwarslatten liggen waarvan elke lat over de hele lengte van de goot contact moet hebben met de goot.
 3. Vrijstaande stapels, zonder zijwanden geplaatst, kunnen hooguit uit drie lagen gotenbundels bestaan.
 4. Goten en afvoerpijpen bestemd voor het versnijden, dienen voor het versnijden uit de bundel genomen te worden om de schadelijke concentratie van spanningskrachten te verminderen.
 5. Deze spanningskrachten kunnen bij het zagen tot beschadigingen leiden.
 6. Goten en afvoerpijpen mogen niet direct aan zonlicht blootgesteld worden en dienen onder een afdak bewaard te worden.

Vervoer

 1. De lading moet geïmmobiliseerd zijn.
 2. De lading moet horizontaal op een vlak oppervlak vervoerd worden.
 3. Het is aanbevolen om het laden en het lossen manueel te laten gebeuren.
 4. Bij lage temperaturen – bijzonder aandachtig werken

Onderhoud

 1. Er wordt aanbevolen om de dichtingen en pakkingen van de goten direct voor de montage met een smeermiddel te besproeien. Wassen van dichtingen en pakkingen met technische oplossingen zoals technische zeep of detergenten (zoals afwasmiddel) is verboden.
 2. Goten moeten regelmatig gereinigd worden. Bladeren en andere verontreinigheden moeten ten minste twee keer per jaar verwijderd worden