Marketing

Galeco is - uit het standpunt van de verkoop - voornamelijk PARTNERSCHAP. Door partnerschap met de klant bedoelen wij dat de problemen van onze klant onze eigen problemen zijn. Onze activiteiten zijn daaraan onderschikt. In dit kader van partnerschap is ZELFSTANDIG DENKEN ook van groot belang. Elk geval, elke klant, elke afnemer heeft zijn eigen noden en verwachtingen. Onze taak is om aan deze verwachtingen tegemoet te komen door out-of-the-box te denken en door de juiste beslissingen te nemen en door correcte activiteiten te ontplooien. Hierdoor wordt ook onze innerlijke drang naar zelfontplooiing bevredigd. Tot slot – een belangrijk selectiecriterium voor de aanwerving van ons verkopend personeel is: BLIJ ZIJN MET WAT JE DOET. Goed werken is ieders plicht. Werken hoeft geen onaangename plicht te zijn. Wij zijn blij door wat we doen en dit wordt in de resultaten van onze activiteiten weergegeven.

Hier komt onze houding ten opzichte van verkoop en marketing uit voort:

PRODUCT

 • DICHT BIJ DE MARKT – luister aandachtig naar managers die in het veld werken en pas je activiteiten aan naar gelang de uitkomsten van marketing onderzoeking. Pas dan kan je een uitstekend product maken.
 • STRATEGIE VAN DIFFERENTIATIE – als dé specialisten in regenwaterafvoer leveren wij oplossingen die nog nooit door iemand anders zijn bedacht. Vaak zijn ze beter dan de op de markt geldende standaarden. Dit onderscheidt ons van de concurrentie en wapent onze klanten met concurrentieel gereedschap.
 • REACTIESNELHEID – een besluit (vanaf de identificatie van een gat in de markt, door het inschatten van economische aspecten, tot de creatie van het nieuwe product) wordt soms binnen een termijn van minder dan tien dagen genomen.
 • INNOVATIEKRACHT – betekent het continu zoeken naar nieuwe producten, technologische of marktgerichte oplossingen.

 

PROMOTIE

 • EEN REGENGOOT IS NIET ENKEL EEN STUK PLASTIEK OF METAAL – de keuze voor een of ander gootsysteem betekent ook bepaalde voordelen voor de bouwheer, investeerder of aannemingsbedrijf. In al onze promotiematerialen trachten wij de voordelen van ons systeem te benadrukken want de klant koopt een bepaald systeem als dit systeem voor hem bepaalde voordelen oplevert. En de voordelen van Galeco-producten zijn talrijk.
 • COMPLEXITEIT VAN PROMOTIEACTIVITEITEN – promotie bestaat uit meerdere aspecten; elk van hen is voor ons even belangrijk.
 • PROMOTIEVERKOOP – dit zijn talrijke naverkoopprojecten waardoor de verkoop van producten gestimuleerd wordt en ontwerpbureaus over de streep worden gehaald om voor Galeco-systemen te kiezen. Dit zijn ook alle promotiematerialen ter ondersteuning van onze klanten, tentoonstellingen en exposities en populaire gadgets.
 • PUBLIC RELATIONS EN PUBLICITEIT – dit zijn activiteiten die bij ons met elkaar vervlochten zijn; hiermee bereiken we per jaar miljoenen klanten met informatie over ons bedrijf en onze producten.
 • OPLEIDINGEN  – dit is een uitstekende mogelijkheid om in direct contact te komen met aannemingsbedrijven en hen van onze oplossingen te overtuigen. Het is ook een mogelijkheid om onze producten aan de kritisch blik van aannemers te onderwerpen. Door scholingen leren wij ook de noden van de klanten kennen. En door de snelle besluitvorming, die reeds eerder beschreven werd, kan dit snel tot een nieuw product leiden.

 

BINNENLANDSE HANDEL

 • PARTNERSCHAP – is de manier om op lange termijn te groeien. Partnerschap betekent relaties aangaan met partners in het kader van hetzelfde doel: maximalisatie van winst uit de verkoop van Galeco-systemen. Wij streven ernaar om dit doel te realiseren door het uitbouwen van een selectief netwerk van verdelers; hierbij steunen wij op groothandelsbedrijven die in dakenbouw gespecialiseerd zijn.
 • ASSORTIMENT – in het netwerk van onze eigen acht verkoopkantoren vindt men het volledige gamma van alle producten die door ons bedrijf verkocht worden. Zelfs een (hulp)stuk met een atypische kleur van een afwijkende afmeting kan direct afgehaald worden.
 • BEVOEGDHEDEN – iedere directeur van een verkoopkantoor kan binnen zijn deel van de afzetmarkt autonoom besluiten nemen. In het kader van het overeengekomen Handelsbeleid en Marketingstrategie is iedere directeur bevoegd om autonoom de markt, die onder zijn bevoegdheid komt, in te richten.
   

EXPORT

 • AANPASSING – elke markt heeft zijn eigen karakter; wij benaderen ze allemaal individueel. In onze offerte vindt u 5 diverse gotensysteem. Elk systeem is beschikbaar in vele afmetingen en kleuren. In totaal telt onze catalogus meer dan 1000 verschillende items.
 • VERTROUWEN – samenwerking op buitenlandse markten moet op wederzijdse vertrouwen gebaseerd zijn. Naast de formele procedures en de te ondertekenen overeenkomsten – die voor internationale handelsrelaties onmisbaar zijn – is vertrouwen heel belangrijk om succes te boeken. Vertrouwen aan de kant van Galeco dat zijn buitenlandse partner bij het promoten van zijn merk betrekt; en het vertrouwen aan de kant van de buitenlandse partner die in onze gootsystemen, stabiele relaties en leveringen vertrouwen moet hebben. Op de meeste exportmarkten werken wij met dezelfde partners. Het vertrouwen loont.
 • VENNOOTSCHAPPEN – daar waar wij verkoopmogelijkheden en mogelijkheden tot het oprichten van directe netwerken zien, investeren wij in eigen dochtermaatschappijen. Zij worden georganiseerd op dezelfde manier als hun moedermaatschappij in Polen.
 • PROMOTIE VAN VERKOOP – daar waar wij direct of via het netwerk van verdelers verkopen, trachten wij om zichtbaar te worden. Sinds jaren neemt Galeco deel aan alle belangrijke beurzen in, onder andere, Boedapest, Boekarest, Kiev, Moskou of Parijs.

 

KORTOM:

 • 100% PL – wij geloven dat een Poolse producent met een Pools idee, een Pools product en Poolse werkijver in het moderne Europa de sleutel tot succes kan vormen. Het maakt niet uit of dat dit in het westen of in het oosten van Europa is.
 • De PRIJZEN die ons bedrijf meermaals heeft gekregen, bewijzen dat de marktstrategie van Galeco in de praktijk werkt en onze
 • VERKOOPSGROEI bevestigt dat.

En dat allemaal met een glimlach

Directeur van Verkoop en Marketing