Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

In het kader van verantwoord ondernemerschap van ons bedrijf neemt het milieu een prominente plaats in. Onderlinge relaties tussen de mens en het milieu komen heel goed in het volgende gezegde tot uitdrukking: „De wereld is voor ons en wij zijn er voor de wereld“. De zorg voor de toekomstige generaties is de zorg voor de ons omringende natuur.

Milieubescherming nemen wij heel serieus in ons bedrijf. Wij willen harmonieus met de natuur leven en handelen. We besteden veel aandacht aan milieubescherming, verbetering van milieubewustzijn en aan samenwerking met organisaties die op dit gebied actief zijn.

Wij beperken het verbruik van grondstoffen en energie door moderne technologieën en productieprocessen toe te passen. Dankzij het effectief sorteren van productieresten wordt de afvalberg aanzienlijk gereduceerd.

Wij zijn er trots op dat wij geen steentje bijdragen aan de berg van afvalstoffen die op aarde aan het groeien is.

Charitatieve activiteiten: Galeco beperkt zich niet tot commerciële activiteiten alleen. In ons dagelijks werk willen wij ook iets voor andere, minder bedeelde mensen doen. Daar waar mogelijk steunen wij met name kinderen die door een samenloop van omstandigheden geen dak boven het hoofd of geen toegang tot onderwijs hebben.

Hoewel wij beseffen dat dit in de zee van noden maar een druppel is, willen wij iedereen doen glimlachen. Niet alleen bij regen.