Montage

Systeemkeuze

Bij de keuze van het dakgootsysteem dient men te berekenen of het systeem in staat zal zijn om het regenwater van de dakoppervlakte af te voeren. Te dien einde moet men zogenoemde 'maximale effectieve dakoppervlakte' te berekenen.

Berekening van de Effectieve Dakoppervlakte (EDO):

 

dakoppervlakte in m2 = (C/2+B) x de lengte van het dak

Als er in het project de toepassing van hoeken werd voorzien, verhoogt men de EDO-waarde met de volgende procentwaarde:

a) 10% – bij de montage van de hoek tot 2m van de afvoer

b) 5% – meer dan 2 m

Bovenste berekening baseert op de veronderstelling dat de intensiteit van neerslag 75 mm/uur is en dat de hoek van de dakhelling maximaal 50° bedraagt. Voor daken met hellingen minder dan 10° of platte daken, is de 'maximale effectieve dakoppervlakte' aan de oppervlakte van het dak gelijk.

 

Na de 'maximale effectieve dakoppervlakte' berekend te hebben, volstaat om naar de onderste tabel met parameters van verschillende systemen van dakgoten te kijken.

Door de gegevens van de tabel met de van regenwater af te voeren oppervlakte te vergelijken, vindt men het meest optimaal systeem voor een gegeven gebouw (de gegevens in de tabel laten de maximale dakoppervlaktes zien die door diverse systemen van regenwater afgevoerd kunnen worden.

Prestatietabel

 

Instellingen van de afvoerpijp. 120/90 135/90 135/100 150/100 150/120
60 m2 110 m2 110 m2 150 m2 150 m2
120 m2 220 m2 220 m2 300 m2 300 m2

Instructies voor montage kunt u hier downloaden

 

Diameters en toepassingen

Het GALECO STAL (STAAL) 120

gootsysteem is ontworpen voor grotere garages, schuren, kleine eengezinswoningen, terrassen en utiliteits­bouwen. Het is complementair aan het Galeco 135 systeem. Het diepe gootprofiel heeft een vergelijkbare capaciteit van een stalen goot van het Scandinavisch 125mm profiel.

Het GALECO STAL (STAAL) 135

elementair gootsysteem is voor eengezins-woningen, appartementsgebouwen en kleine industriële instal-laties. Het diepe gootprofiel heeft een vergelijkbare capaciteit van een stalen goot van het Scandinavisch 150mm profiel.

Het GALECO STAL (STAAL) 150

gootsysteem is ontworpen voor de water-afvoer uit grote uniforme dakvlakken op industriële gebouwen en grote woongebouwen.