Montage

Systeemkeuze

Bij de keuze van het dakgootsysteem dient men te berekenen of het systeem in staat zal zijn om het regenwater van de dakoppervlakte af te voeren. Te dien einde moet men zogenoemde 'maximale effectieve dakoppervlakte' te berekenen.

Berekening van de Effectieve Dakoppervlakte (EDO):

 

De dakoppervlakte in m2 = (C/2+B) x de lengte van het dak.

Als er in het project de toepassing van hoeken werd voorzien, verhoogt men de EDO-waarde met de volgende procentwaarde:

a) 10% – bij de montage van de hoek tot 2m van de afvoer

b) 5% – meer dan 2 m

Bovenste berekening baseert op de veronderstelling dat de intensiteit van neerslag 75 mm/uur is en dat de hoek van de dakhelling maximaal 50° bedraagt. Voor daken met hellingen minder dan 10° of platte daken, is de 'maximale effectieve dakoppervlakte' aan de oppervlakte van het dak gelijk.

Na de „maximale effectieve dakoppervlakte“ berekend te hebben, volstaat om naar de onderste tabel met parameters van verschillende systemen van dakgoten te kijken.

Door de gegevens van de tabel met de van regenwater af te voeren oppervlakte te vergelijken, vindt men het meest optimaal systeem voor een gegeven gebouw (de gegevens in de tabel laten de maximale dakoppervlaktes zien die door diverse systemen van regenwater afgevoerd kunnen worden.

Prestatietabel

Instellingen van de afvoerpijp 90/50 110/80 130/80 130/100 150/100 180/125
36 m2 58 m2 99 m2 99 m2 148 m2  220m2
73 m2 116 m2 198 m2 198 m2 296 m2 440 m2

Instructies voor montage kunt u hier downloaden


 

 
Diameters en toepassingen.

GALECO PVC 90

is bestemd voor dakkappellen met een spits dak, erkers, tuinhuizen, kleine garages, balkons, schuren, is een aanvulling van het Galeco 130 systeem.

GALECO PVC 110

is bestemd voor de dakgoten van er­kers, tuinhuizen, kleine garages, balkons, schuren. Dit systeem is een aanvulling van het Galeco 130 systeem.

GALECO PVC 130

is een elementair systeem voor dak­goten van eengezinswoningen, woongebouwen en kleine industri­ële objecten.

GALECO PVC 150

is ontworpen om water van grote uniforme dakgebieden op industriële gebouwen en grote woonge­bouwen af te voeren.

GALECO PVC 180

is ontworpen om water van grote uniforme dakgebieden op industriële gebouwen af te voeren.